Kamis, 22 Maret 2018   |   Jum'ah, 5 Rajab 1439 H
33
Anda pengunjung ke
Sejak 01 Muharam 1428
( 20 Januari 2007 )
IMAGE GALLERY
AGENDA

 

RESENSI BUKU

12 Juli 2007

Teori dan Kritikan Sastera Malaysia dan Singapura

Teori dan Kritikan Sastera Malaysia dan Singapura

Judul : Teori dan Kritikan Sastera Malaysia dan Singapura
Pengarang : Mana Sikana (Dr Abdul Rahman Napiah)
Penerbit : Pustaka Karya
Genre : Ilmiah
Mukasurat : 315  halaman
Cetakan Pertama : 2005
ISBN : 9834243014
Nombor siri :  3653112
Harga : RM30.00
 

Buku ini membicarakan teori sastera, kritikan sastera dan situasi kritikan sastera di Malaysia dan Singapura. Buku ini dibahagikan kepada empat bahagian, iaitu, Bahagian Pertama dengan Teori Sastera Mandiri, yang mengemukakan empat teori tempatan yang penting Teori Sastera Taabudiyyah, Teori Puitika Sastera Melayu, Teori Pengkaedahan Melayu dan Teori Teksdealisme. Dalam Bahagian Kedua, Teori Sastera Mutakhir, yang menyediakan Teori Sastera New Historisisme, Teori Sastera Budaya, Teori Pascakolonialisme dan Teori Sastera Ekologi. Keempat-empat teori ini, secara global sedang menguasai dunia kritikan sastera di dunia terkini, dan dianggap paling popular dan dipalikasikan dengan meluas, justeru ia amat sesuai dengan iklim kesusasteraan dunia pascamoden ini. Bahagian Ketiga membicarakan situasi dan perjalanan kritikan sastera di Malaysia dan diikuti di Bahagian Keempat berhadapan pula dengan perkembangan kritikan sastera di Singapura.

 

Tujuan utama buku ini adalah untuk menyebarkan teori-teori sastera mandiri dan teori sastera global, supaya didekati, dipelajari, dikuasai dan diaplikasikan bagi menghidup dan menyuburkan dunia kritikan sastera di Malaysia dan Singapura. Di samping itu kepada pengarang dan bakal pengarang pula dengan berkenalan dengan teori- teori sastera itu akan memberi landasan baru berkarya dan mengukuhkan daya kreativitinya.

 

Para pelajar di yayasan-yayasan tinggi, seperti di universiti dan kolej-kolej pula dapat memanfaatkan buku ini bagi menguasai teori untuk tugasan akademik dan penyiapan penulisan tesis peringkat sarjanamuda, sarjana dan kedoktoran. Para pengkritik sastera pula akan menyaksikan suasana dan iklim kritikan di negara masing-masing dan berusaha untuk mengembangkan dunia kritikan sastera.

 

Kandungan

 

BAHAGIAN 1: TEORI SASTERA MANDARl

 

Teori Taabudiyyah

Dasar Sastera.

Tajalli dan Sastera Islam

Sastera untuk Pengabdian.

Prinsip Kritikan Taabudiyyah

Kesimpulan

 

Teori Puitika Sastera Melayu

Pendahuluan
Konsep Teori.

Paksi Teori

Prinsip Keindahan

Prinsip Kritikan

Pemilihan
Teknik Penyampaian

Amalisa Sastera

Fungsi Karya

Konsep Tekstual Puitika Sastera Melayu

Kesimpulan

 

Teori Pengkaedahan Melayu

Pendahuluan
Analisis Teori

Pendekatan Firasat

Definisi Pendekatan Firasat

Konsep Mimpi

Penerapan Terhadap Teks Drama.

Teori Sastera Teksdealisme

Sejarah Teori

Dasar Pembinaan Teori

Definisi
Kesimpulan

 

Teori Takmilah

Pendahuluan
Konsep Teori

Teori Dalam Pandangan Nilai Islam

Definisi dan Konsepi

Takmilah dan Karya Sastera

Takmilah dan Aspek Luaran Karya

Aplikasi Teori

Kesimpulan

 

Teori SPB4L

Pendahuluan
Definisi Teori

Pendidikan Sastera

Kritikan Sastera

Watak Pengarang

Konsep Karya

Konsep Kritikan

Kaedah Kritikan

Kesimpulan

 

Teori Konseptual- Kata Kunci

Pendahuluan
Konseptual.
Konsep Kata Kunci

i. Kepengaruhan

ii. Pemilihan Kata

iii. Kesan

Kritikan Terhadap Karya Usman Awang

Kesimpulan

 

BAHAGIAN 2: KRITIKAN SASTERA MALAYSIA

 

Asraf Pelopor Kritikan Sastera Moden

Pendahuluan
Latar
Latar Kritikan Sebelum Asraf

ASAS 50.

Pemikiran Kritikan Asraf dan ASAS 50

Pendekatan Kritikan Asraf

Kedudukan Asraf Sebagai Kritikawan

Kesimpulan

 

Teori dan Kritikan Sastera Malaysia Dan Bandingan di Negara Nusantara

Pendahuluan
Susur Kritikan

Teori Sastera Pascamoden

Teori dan Kritikan Sastera Kontemporer

Pengukuhan Kritikan Sastera

Teori dan Kritikan Mutakhir Nusantara

Kesimpulan

 

Kritikan Sastera Malaysia Mutakhir

Pendahuluan
Kritikan Saintifik

Jagat Sastera

Zaman Teori

Pertumbuhan Teori

Teori-Teori Baru Tempatan

Kedatangan Teori Barat

Dunia Kritikan

Pengukuhan Kritikan

Penulusan Esei dan Kritikan

Wahana Kritikan

Kesimpulan

 

Kritikan Novel S. Othman Kelantan Juara

Pendahuluan
Teori Teksdealisme

Kepalsuan Masa Silam

Teknik Dramatik

Islam?
Desire od Desire

The Best and the Ugly

Teks Kukuh

Re-birth of Text

Kesimpulan

 

BAHAGIAN 3: KRITIKAN SASTERA SINGAPURA 

 

Membina Tradisi Kritikan Sastera di Singapura

Pendahuluan
Konsep Kritikan

Teori dalam Kritikan Sastera

Sastera Klasik Penjana Sastera Moden Singapura

Kajian Kolonial

Penggilingan Sastera

Khazanah Sastera Rakyat

Sastera Zaman Islam

Sastera Intelektual

 

Memperkukuh Teori dan Kritikan Sastera Singapura

Pendahuluan
Situasi Kritikan

Sebab-sebabnya
Penulisan Esei

Teori dan Pengembangannya

Membina Tradisi Kritikan di Singapura

Penerbitan Buku Sastera

Kesarjanaan Sastera

Kritikan Pascamoden

Kematian Pengarang

Langkah Mentradisikan Kritikan

Tanggapan
Kesimpulan

 

Kiritikan Puisi Luka dan Puisi Duka Suratman Markasan

Suasana Jiwa

Teknik Bebas

Cinta Kedamaian

Nada Shahdu

Bibliografi

Indeks  

Sumber : www.ujanailmu.com.my

Dibaca : 13010 kali.